Hétköznapi evőeszközök sorozat

A létrehozott vizuális világban törekedtem az alkalmazott perspektívákkal és megvilágítással az elvonatkoztatás ösztönzésére és a látvány élményének fokozására.

Hétköznapi evőeszközök sorozat | absztrakt | szempillanat.hu | Vígh Zsolt

Sorozatom témájának a hétköznapokban használt legalapvetőbb evőeszközök minimalista megvilágításban kibontakozó egyedi formavilágának vizuális megjelenítését választottam. Azért evőeszközök bemutatására vállalkoztam, mert ezek a cikkek a mindennapi használati tárgyaink részei, így hétköznapiságukból való kiragadásuk igazi kihívást jelentett számomra. Olyan képi világ megjelenítésére törekedtem, amely vizuálisan új kontextusba helyezni ezen köznapi, így kevésbé érdekes eszközöket.

Hétköznapi evőeszközök sorozat | absztrakt | szempillanat.hu | Vígh Zsolt

Fotográfus alapmottóm, hogy a képeket a képzeletünk teszi teljessé, ezért is választottam csökkentett fényerejű megvilágítást, hogy ezen beállításokkal teret engedjek a néző képzeletének. Végig egy vezérelvet követtem, minél kevesebb segédeszköz alkalmazása mellet igyekeztem felhasználni az evőeszközöket önmaguk puszta fizikai megnyilvánulásában.

Az absztrakt fotográfia ebben a sorozatban elvonatkoztatásként valósul meg, jelen vannak ugyan a kompozícióban a megjelenített evőeszközök fizikailag, de a képek vizuális üzenete módosul, többletjelentéssel gazdagodik.

Hétköznapi evőeszközök sorozat | absztrakt | szempillanat.hu | Vígh Zsolt

A képek elkészítése segített elsajátítani egy vizuálisan kreatívabb nézőpontot és segített elvonatkoztatni a témában az adott formák funkcionális kötöttségétől. Talán ez a legnagyobb személyes áttörés számomra, amit eddig a fotográfiának köszönhetek.

Nagy hatással volt rám számos olyan mester munkássága, amellyel a fotótörténeti tanulmányaim során megismerkedtem. Közülük kiemelkedő André Kertész magyar származású fotóművész, akinek az 1928-ban készült Villa című képe inspirálta sorozatomat. Rám is igaz, amit Henri Cartier-Bresson megfogalmazott 1962-ben:
Mindnyájan adósai vagyunk Kertésznek“.

Hétköznapi evőeszközök sorozat | absztrakt | szempillanat.hu | Vígh Zsolt

A sorozat létrehozásának további fontos inspirációs forrása az szakirodalom feldolgozó munka, amelyeket fotótörténeti tanulmányaim során merítettem a különféle fotográfiai stílusokból, mint például a szürrealizmus, avantgárd fotográfia, a lírai fotográfia, a ’straight photography’ vagy a modernista fotográfia és az absztrakt fotográfia.

Hétköznapi evőeszközök sorozat | absztrakt | szempillanat.hu | Vígh Zsolt

Man Ray absztrakt fotográfiája bebizonyítja, hogy már a fotográfia hajnalán is teret nyerhetett az egyéniség és az egyedi látásmód, amely a műfaj dokumentarista hagyományaival szemben a vizuális művészi élményt helyezi az előtérbe. Rayogramjának nem csupán színvilága, hanem egyedi kreativitása is maradandó élmény számomra, amely elkészítéséhez nem használt fényképezőgépet, helyette fényérzékeny anyagra helyezett tárgyakat, melyeket megvilágítva kirajzolódott az egyedi hangulatú képi világ.

Hétköznapi evőeszközök sorozat | absztrakt | szempillanat.hu | Vígh Zsolt

André Kertész fotográfiai útkeresése azért hatott rám, mert rendkívül önkifejezően ragadja meg fotográfiai témáit, amely megelőzte korát és következő generációkat inspirált. Villa kompozíciójában például megmutatkoznak az új tárgyiasság jegyei objektív, figurális megjelenítésével. Nemes egyszerűséget árasztanak képei, mégis új, a vizualitáson túlmutató értelemmel gazdagodnak. Számomra André Kertész képei azt fejezik ki, hogy nem csupán fotográfus őstehetség volt, hanem egyben nagy vizuális gondolkodó is, aki az egyéniségét, gondolkodásmódját, világlátását ráexponálta minden fényképére. Képei nem csupán vizuális lenyomatok, mesteri kompozícióival nemzedékek fotográfiáról való gondolkodását formálta. Ikonikus Villa című képe meghatározó inspiráció volt a sorozat elkészítése során.

Hétköznapi evőeszközök sorozat | absztrakt | szempillanat.hu | Vígh Zsolt

Az anyagszerűség tisztán vizuális formanyelve Edward Weston munkáiban nyilvánul meg számomra a legintenzívebben. Ezért is voltak rám nagy hatással többek között Shell, vagy Dunes near Orlando című képei. Szokatlan látásmódjával és egyéni perspektíváival, egyedi megvilágításaival irányt adtak a sorozat tervezéséhez. A Strait Photography-ban a hangsúly kizárólag a kép tárgyára helyeződik, annak egyszerűsége, szépsége a kép üzenete, éles fókusszal kiemelve a kép tárgyát, ezzel megkülönböztetve más vizuális műfajoktól. A kamera műszaki lehetőségeinek objektív kiaknázása a műfaj meghatározó jellemzője.

Hétköznapi evőeszközök sorozat | absztrakt | szempillanat.hu | Vígh Zsolt

„Az absztrakció lehetővé teszi, hogy az ember az elméjével lássa mindazt, amit a szemeivel fizikailag nem képes látni. Az absztrakt művészet lehetővé teszi, hogy a művész érzékelhesse a megfoghatón túlit, hogy lepárolja a végtelent a végesből.” Arshile Gorky

Hétköznapi evőeszközök sorozat | absztrakt | szempillanat.hu | Vígh Zsolt

A magyar származású Moholy-Nagy Lászlónak a kísérletezés eszközeként alkalmazott grafikai struktúrái a nem szokványos nézőpontjaival új megvilágításba helyezték munkám során a fényképek grafikai kibontásának lehetőségét. Moholy-Nagy fényképeiből merített ihlet köszön vissza a grafikai, részben logó jellegű formákban a sorozat képeiben. Munkássága ösztönzött, hogy bátran vonatkoztassak el a kötöttségektől, esetlegesen az evőeszközök tárgyi „ingerszegénységétől” és helyezzem őket grafikai kontextusba. Moholy-Nagy László munkáiban már elvonatkoztat a tárgyilagos objektivitástól és képeiben megjeleníti a fotográfiai alapkérdést: mitől emelkedhet a fotográfia a természeténél fogva dokumentarista stílusból a képzőművészetekkel egyenértékű, önálló műfajjá a kreatív kísérletezés és fejlődés által.

Absztrakt fotográfia

Az absztrakt fotográfia kezdetei a kronofotográfia kialakulására tehetőek. A rövidebb záridővel lehetővé vált úgynevezett fotópuskákkal a mozgás kimerevítése, sokszorozása, akár szándékosan elmosott képek készítése.

Paul Strand volt az első avantgárd fotográfusok egyike, aki munkásságával a fotográfiát, az önálló művészet magaslatába emelte. Olyan fotográfusokat inspirált, mint Alfred Stieglitz, vagy Moholy-Nagy László. 1916-ban készült „Abstraction” című munkájával a fény-árnyék hatásokkal, a formák térbeliségével megteremti az absztrakció formanyelvét. Az irányzatot követő alkotók, mint Christian Schad és Man Ray hétköznapi tárgyakkal kísérleteztek, oly módon, hogy azokat fényérzékeny anyagra helyezték. A kortárs festészet is inspirálta az absztrakt fotográfiát, melyek közül meghatározó Vaszilij Vasziljevics Kandinszkij absztrakt festőművész hatása.

Moholy-Nagy László a grafika elemeket megjelenítő fotográfiai kísérletezései az absztrakt fotográfiára meghatározó hatást gyakoroltak, maga is készített absztrakt fotókat geometriai elemek és azok transzparenciájának használatával.  Alfred Stieglitz „Equivalents” sorozatával horizont nélküli égbolt részleteket jelenített meg, melyeken felhőket láthatunk. Ezeken a képeken elmosódnak a kontúrok, a formák határai és újraértelmeződik a térbeliség. Stieglitz egy mindennapi jelenséget vizionál fotóiban, az állandóan változó égboltot, amely természeténél fogva gazdag az absztrakt formákat bemutató felhőkben.

André Kertész a tárgyi absztrakción túlmutatva a „Distortion” című sorozatával megmutatta, hogyan lehet torzítások által az emberi test absztrakcióját képekben megjeleníteni.

A technika fejlődésével a mikroszkópok optikája lehetővé tette az addig láthatatlan, „amorf” mikrovilág felfedezését és dokumentálását. Az elektronmikroszkópok használata és a röntgen fényképezés szintén új teret nyitott a modern absztrakt fotográfia útkeresésében.

Otto Steinert az ötvenes években „Luminogram II” című munkájával a fény kreatív ábrázolását valósította meg.

A digitális technika fejlődése új művészi kifejezési lehetőségeiket teremtett az absztrakt fotográfiában is, azonban itt már megjelenik az utómunkával való képmódosítás eszköztára. Az absztrakt expresszionizmus kreatív festészeti alkotásaihoz képest (mint Jackson Pollock „action painting” művei) a tradicionális, digitális művészi utómódosítás nélküli absztrakt fotográfiában az objektív által vetített, a valós fizikai világból érkező üzenetet szükséges újrafogalmazni, így a fényképészetben az absztrakt vizuális üzenet egy kötöttebb, a valóságon alapuló témából építkezik, míg a festészetben már a kiindulási téma is kötetlen. Ez a „fotográfiai kötöttség” inspiráció volt számomra a munkám elkészítésében.

Szakirodalmi jegyzék

 1. Dr. Sevcsik Jenő – Hefelle József: Fényképészet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1980.
 2. Szegedi Emil: Bevezetés a fotóesztétikába, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1958.
 3. Scott Kelby: Vakuskönyv fotósoknak, Perfact kiadó, Budapest 2018.
 4. Mai Manó Ház blogja Edward Weston munkásságáról: https://maimanohaz.blog.hu/2013/04/08/edward_weston – Utolsó hozzáférés: 2021. szeptember 25.
 5. Fotóművészet weboldal, André Kertész cikk: http://www.fotomuveszet.net/korabbi_szamok/201302/emberileg_probaltam_gondolkodni – Utolsó hozzáférés: 2021. szeptember 25.
 6. Fidelio.hu André Kertész 125 https://fidelio.hu/vizual/egyetlen-nyelve-a-fotografia-volt-andre-kertesz-125-146503.html – Utolsó hozzáférés: 2021. szeptember 25.
 7. Cultura.hu Moholy-Nagy László https://cultura.hu/kultura/a-feny-muvesze-moholy-nagy-laszlo/ – Utolsó hozzáférés: 2021. szeptember 25.
 8. Theartstory.org Man Ray https://www.theartstory.org/artist/ray-man/life-and-legacy/#biography_header – Utolsó hozzáférés: 2021. szeptember 25.
 9. Theartstory.org Moholy-Nagy László https://www.theartstory.org/artist/moholy-nagy-laszlo/ – Utolsó hozzáférés: 2021. szeptember 25.
 10. Henri Cartier-Bresson idézet forrása: https://www.kinfolk.com/brother-seeing-eye-andre-kertesz/ – Utolsó hozzáférés: 2021. szeptember 25.
 11. Gyenes Zsolt DLA értekezés https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/15382/gyenes-zsolt-dla-2007.pdf – Utolsó hozzáférés: 2021. szeptember 25.
 12. Kronofotográfia https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0010_m_toth_eva_mozgokeptortenet_1/ch03.html – Utolsó hozzáférés: 2021. szeptember 25.
 13. https://www.britannica.com/biography/Eadweard-Muybridge – Utolsó hozzáférés: 2021. szeptember 25.
 14. Paul Strand Abstraction: https://www.moma.org/collection/works/49287 – Utolsó hozzáférés: 2021. szeptember 25.
 15. A fotográfia és az absztrakt művészet 100 éve
  http://epa.oszk.hu/02900/02991/00008/pdf/EPA02991_fotomuveszet_2018_2_102-115.pdf – Utolsó hozzáférés: 2021. szeptember 25.
 16. Alfred Stieglitz: https://en.wikipedia.org/wiki/Equivalents – Utolsó hozzáférés: 2021. szeptember 25.